Circle of Security bringer børn og voksne sammen

​Alle kan have gavn af Circle of Security Parenting

Alle børn er forskellige og det er deres udfordringer også. Som voksne kan vi have svært ved at finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe vores børn. Det kan Circle of Security hjælpe med.​

Vores program kan gavne alle, der føler, det er svært at forstå og hjælpe deres børn. Det er særligt effektivt ved tilknytningsvanskeligheder, hvor barnet ikke søger trøst eller tryghed hos de voksne.

COS-P eller Circle of Security Parenting er otte kursusgange á hver 1,5 time

Forældre/omsorgspersoner mødes i gruppeforløb med en vejleder

Det koster 4.000 kr. pr. person for et forløb

Hånd Om Familien samarbejder med Aalborg og Rebild kommune, men vi er åbne for at hjælpe personer fra resten af Nordjylland. 

Ingen lang bureaukratisk proces – vi bruger tiden, hvor det giver mening

Få hjælp når det er rigtigt svært

Hvis du er forælder, bedsteforælder eller på anden måde tæt på familien, kan Circle of Security både hjælpe med forebyggelse af problemer samt i situationer, hvor de allerede er opstået. Formålet er at skabe en god og varm tilknytning mellem dig og barnet samt hjælpe dig med at forstå barnets reaktioner.

Har du en teenager, som du er urolig for, kan Circle of Security også hjælpe, ligesom, hvis du har et barn med ADHD, autisme eller en anden funktionsnedsættelse. Du kan også bruge os, hvis du er gravid og har større børn, der ikke er trygge ved den lille ny. Det samme gælder, hvis du adopterer eller skal være plejeforælder.

Circle of Security giver dig værktøjerne

Det er smertefuldt, hvis du ikke føler, du kan møde dit barn og hjælpe med at lette de belastninger, barnet står med. Det kan svært at gennemskue alene og det kan føles som en stor lettelse, når du endelig får hjælp.

​​

​Når du deltager i et forløb hos os, får du som voksen indsigt i barnets følelser og reaktioner – og redskaber til at hjælpe, så du ikke føler dig magtesløs næste gang. Det hele foregår med en tryg og nærværende stemning uden tidspres.

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre, om hvordan Circle of Security kan hjælpe dig.

Kontakt os, og hør mere om familierådgivning

I det enkelte forløb vil vi se på, hvordan de forskellige familiemedlemmer har det med hinanden, og hvordan de er knyttet til hver del af familien. Vi undersøger også, hvordan familien fungerer som helhed. Gennem samtaler og terapeutisk arbejde kan I lære at tale sammen samt forstå og opleve jer selv og hinanden på en ny måde.

Hvis du vil vide mere, skal du endelig ringe eller skrive til os. Vi sætter din familie i fokus.

Skriv til

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt