Fag​lige profiler

Mød vores dygtige team af faglige profiler​

Randi

Jeg blev uddannet pædagog i 2016 og har før det haft en vidt spredt karriere, hvor jeg har prøvet kræfter med alt fra hestepasser til bryllups koordinator.

​Som pædagog har jeg altid haft familie samspil, udvikling og trivsel som mit primære fokus, derudover har jeg erfaring fra special området hvor jeg har arbejdet med hjerneskadet, hvor der blev lagt særligt fokus på at udvikle på allerede eksisterende kompetencer og anbragte unge mennesker, hvor diagnoser, misbrug, selv-skade og personligheds forstyrrelser var en del af hverdagen og tilgangen.

​Jeg er uddannet Circle of security vejleder, og benytter dette redskab i mit arbejde ind i familierne.

I aktiviteterne med familierne og særligt deres børn og unge mennesker, benytter jeg mig ofte af natur og dyreliv, både som redskab til at skabe en relation, men også for stimulere arousalniveauet og give barnet/den unge, en oplevelse af at "kunne" noget.

Privat er jeg gift og har to børn. 

Irene

Jeg blev færdig med min professionsbachelor i Pædagogik januar 2006.

Faget har ført mig vidt omkring i henholdsvis:​

unge og voksne med forskellige psykiske udfordringer

botilbud for domsanbragte mellem 18-25 år

støttepædagog i børnehave

skolepædagog

børnehaveklasseleder

vejleder for pædagogstuderende

workshops i Zambia for kommende folkeskolelærer

​I mine 11 år i faget har jeg taget uddannelser og længerevarende kurser i:

neuropædagogik

vejledning

børneyoga

mindfullness for børn

kollegialrespons

I september 2017 påbegyndte jeg min cand.mag. i Lærings- og forandrings- processer med specialisering indenfor:

lærings- og forandrings- processer i forskellige kulturer

udfordringer i to-kulturelle familier

dannelse hos unge med særlige udfordringer

voksenlæring

Den røde tråd gennem mine år som pædagog, diverse uddannelser og kurser har altid været at følge mine interesser i arbejdet med mennesket. Mennesket er et spændende unikt væsen, som oftest ikke vises frem ved første møde, men interessen for den anden gennem at lytte, være nærværende og have indlevelsesevne åbner muligheder for at forstå en anden virkelighed.

Privat er jeg gift og har en bonusdatter på 15 år og en søn på 14 år.

Lisa

Jeg har været uddannet pædagog siden 2012.

De efterfølgende 5 år brugte jeg inden for specialområdet. Jeg har været vidt omkring i mit arbejde som pædagog. Dette indebærer områder som domsanbragte udviklingshæmmede, personer med personlighedsforstyrrelser, personer med misbrug samt børn og unge med autisme og/eller adhd i skoleregiet.

I september 2017 valgte jeg at starte på en kandidatuddannelse. Jeg blev færdig uddannet cand.mag i Lærings – og forandringsprocesser med specialisering i pædagogik og pædagogisk innovation i juni 2019. Efterfølgende fortsatte jeg inden for autisme og adhd området. Dette var igen primært inden for skoleområdet.

Igennem begge mine uddannelser har innovation spillet en stor rolle. Min pædagoguddannelse havde også profilen ”innovations pædagog”. I min optik, giver innovationsdelen en ny måde, at tænke pædagogik på. For mig er sætninger som ”Det plejer vi at gøre” og ”Det kan jeg ikke” sætninger der skal gå i glemmebogen. Ligeledes ser jeg ikke mennesker i kasser, trods diagnoser. Jeg ser det hele menneske for det individ det er, med de kompetencer og begrænsninger de end måtte have.

Privat er jeg gift og har to piger.

Nete

Jeg er 36 år og bor sammen med min mand og vores to børn. 

Jeg blev uddannet pædagog 2008 og har siden arbejdet med børn og unge med socio-emotionelle udfordringer og har derudover flere års erfaring med at arbejde med børn og deres familier igennem min funktion som støttepædagog og børnehaveklasseleder i folkeskolen. 

Jeg har fungeret som pædagogisk familierådgiver i Hånd om familien siden 2019.

Kontakt os, og hør mere om familierådgivning

I det enkelte forløb vil vi se på, hvordan de forskellige familiemedlemmer har det med hinanden, og hvordan de er knyttet til hver del af familien. Vi undersøger også, hvordan familien fungerer som helhed. Gennem samtaler og terapeutisk arbejde kan I lære at tale sammen samt forstå og opleve jer selv og hinanden på en ny måde.

Hvis du vil vide mere, skal du endelig ringe eller skrive til os. Vi sætter din familie i fokus.

Skriv til

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt